დროა მოხდეს 190-ე კონვენციის რატიფიცირება (#RatifyC190)