დიდი გარდატეხა საქართველოს პროფკავშირულ მოძრაობაში - 1989 წელი