"დასაქმებული ახალგაზრდები პოტენციურად დასაქმებული ახალგაზრდებისათვის" - პროფკავშირების გაერთიანების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ კონფერენცია გამართა