“დასაქმების“ სიმულაცია, ანუ ახლო წარსულის ერთი გაკვეთილი