გოჩა ალექსანდრია: “ჩვენი მოქალაქეები იმყოფებიან მონურ პირობებში, ყოველგვარი უსაფრთხოების საშუალებების გარეშე“