გოჩა ალექსანდრია: “დამსაქმებელმა უნდა იცოდეს, რომ ზეპირ შეთანხმებასაც იგივე ძალა აქვს, რაც წერილობითს“