გოჩა ალექსანდრია: ”არცერთი კომპანია, რომელსაც პასუხისმგებლობა გააჩნია, ასეთ სარისკო ქვეყანაში ინვესტიციას არ ჩადებს“