გლობალური პროფკავშირის, Industriall–ს ხელმძღვანელი ქართველი კოლეგების ბრძოლისუნარიანობით კმაყოფილია