გერმანიის პროფკავშირების კონფედერაციის ახალგაზრდული დეპარტამენტის ვიზიტი საქართველოში