გაფიცვის მეორე დღე საქართველოს რკინიგზაში. ბრძოლა გრძელდება!