“გაფიცვის აჩრდილი“ საქართველოს რკინიგზაში. პროფკავშირმა შრომითი დავა წამოიწყო!