გარდაბანი შესაძლოა ტრანსპორტის გარეშე დარჩეს! მძღოლები გაფიცვისთვის ემზადებიან