აჭარაში მშენებლები პროფკავშირის შექმნისათვის სამსახურიდან გაათავისუფლეს