“აეროფლოტი“ პროფკავშირისა და საკუთარი მფრინავების წინააღმდეგ!