სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით, ხელფასისა და საათების შესახებ კანონები ნაწილობრივ აღსრულდა