ვინ უხელმძღვანელებს საერთაშოროსო პროფკავშირებს და როგორ გაგრძელდება თანამშრომლობა საქართველოსთან?!