პროფკავშირებმა უმუშევრობის დაზღვევის შესახებ კვლევი პრეზენტაცია გამართა