ტყიბულში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა და პროფკავშირების გაერთიანების პოზიცია