ტექნიკური გაუმართაობა, რამაც მძღოლის გარდაცვალება გამოიწვია