სწრაფი კვების ობიექტებში დასაქმებულთა შრომის პირობების კვლევა