29 ნოე

ირაკლი პეტრიაშვილი – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე. 1999 წ. -გაიარა გადამზადება შსო-ს (შრომის საერთაშორისო ორგანიაციის) სპეციალურ კურსში ახალგაზრდა პროფკავშირლებისთვის, საიდანაც დაიწყო მისი პროფკავშირული მოღვაწეობა; 2000წ.-…