პროფკავშირების ჩართულობით, თემაზე: „შრომითი უფლებები და შრომის უსაფრთხოება სოფლის მეურნეობის სექტორში“ კონფერენცია გაიმართა