,,სოციალური დიალოგის მექანიზმების გაძლიერება - პარტნიორობა ყველა დონეზე“