სოციალური პარტნიორობის გაძლიერება - ჟენევაში მაღალი დონის შეხვედრა გაიმართა