სოციალური მუშაკები წინასაგაფიცვო პროცესს იწყებენ და რეფორმებს მოითხოვენ