შსომ საქართველოს პროფკავშირების რეკომენდაციები ანგარიშში ასახა