შრომის უსაფრთხოება, საგანგებო მდგომარეობისას, დაცული უნდა იყოს ეკონომიკის ყველა მოქმედ სექტორში!