შეთანხმება შედგა, ჭიათურაში გაფიცვა აღარ გაიმართება!