,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას'' ქონების გასხვისება აეკრძალა