პროფკავშირის მიერ მოგებული სასამართლო დავის საფუძველზე დასაქმებულები 350 000 ლარს მიიღებენ