საქართველოში ქალების საშუალო ხელფასი მამაკაცების ხელფასს 36,2%-ით ჩამორჩება - კვლევა საქართველოს პროფკავშირებმა მოამზადა