საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ გამგეობის სხდომა ონლაინ ფორმატში ჩაატარა.