საქართველოს პროფკავშირები მოუწოდებს სახელმწიფოს, შეცვალოს  კანონმდებლობა ისე, რომ დასაქმებულებს მიეცეთ გაფიცვის უფლების ეფექტური რეალიზების საშუალება