საქართველოს პრეზიდენტი კონსულტაციებს პროფკავშირებთან იწყებს.