სამმხრივი სოციალური დიალოგის გაძლიერების საკითხზე საერთაშორისო კონფერენცია იმართება