საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები სასამართლომ დისკრიმინირებულად აღიარა და სამსახურში აღადგინა.