„საირმის“ ქარხნის მუშები გაიფიცნენ – რას ითხოვენ დასაქმებულები

„საირმის“ ქარხნის მუშები მეორე დღეა გაფიცულები არიან. დასაქმებულთა მოთხოვნებია: 1. ხელფასების გაზრდა 30%-ით, ყოველი წლის 1-ლი იანვრიდან კი ხელფასების ინდექსაცია საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფლაციის მაჩვენებლის შესაბამისად; 2. ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება საათობრივი განაკვეთის 125%-ის ოდენობით, ხოლო შრომის კოდექსით განსაზღვრულ უქმე დღეებში _ საათობრივი განაკვეთის ორმაგი ოდენობით; 3. ყოველი წლის დეკემბერში მე-13 ხელფასი; 4. ღამის სამუშაოს შესრულებისთვის ანაზღაურება საათობრივი განაკვეთის ორმაგი ოდენობით; 5. კვების დანამატის გაცემა; 6. შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება მძღოლთან (მომსახურების ხელშეკრულებაა ამჟამად); 7. დასაქმებულის წილი საპენსიო შენატანის გადახდა დამსაქმებლის მიერ; 8. ხელფასის გადახდა თვის შუა რიცხვში; 9. მედიაციის მიმდინარეობისას უსაფუძვლოდ დაკისრებული წერილობითი გაფრთხილებების გაუქმება; 10. დამლაგებლის პოზიციაზე 1 პირის აყვანა და ხელფასის გაზრდა 1000 ლარამდე (ახლა 500-600 ლარია); 11. დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენის სრულად ანაზღაურება; 12. ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის გაუმჯობესება; 13. სამუშაო და მოსასვენებელი სივრცეების აღჭურვა გათბობა-გაგრილების სისტემით; 14. ხელსაბანების, საპირფარეშოების, საშხაპეების ჰიგიენური მდგომარეობის შენარჩუნებაზე ზრუნვა; 15. მოსასვენებელ სივრცეში ანტისანიტარიის აღმოფხვრა; 16. ქარხანაში სამედიცინო ყუთის განთავსება.

გაფიცვის დაწყებამდე, დასაქმებულებმა დამსაქმებელთან შეთანხმება და პრობლემების გადაჭრა, მოლაპარაკების გზით სცადეს. კერძოდ, 2022 წლის 29 დეკემბერს, ქარხნის მუშებმა დამსაქმებელს პროფკავშირის – “ლაბორი” დახმარებით მიმართეს და პირდაპირი მოლაპარაკებები მოითხოვეს. მიმართვას დამსაქმებელმა 10 იანვარს უპასუხა და შეხვედრის თარიღად 31 იანვარი შესთავაზა. დასაქმებულებმა მოლაპარაკებების გაჭიანურების მცდელობის გამო, 17 იანვარს პროფკავშირის დახმარებით ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართეს და მედიატორის დანიშვნა ითხოვეს. კოლექტიური შრომითი დავის გადაწყვეტის მიზნით, ჯანდაცვის მინისტრმა 2023 წლის 27 იანვარს მედიატორად ტარიელ სიხარულიძე დანიშნა. მედიატორმა 1-ლი შეხვედრა დასაქმებულებთან 03 თებერვალს ჩაატარა, ხოლო საერთო შეხვედრა დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის 07 თებერვალს გაიმართა. 07 თებერვალსვე ამოიწურა მედიაციისთვის განკუთვნილი 21-დღიანი ვადა. ამ ვადის გასვლის შემდეგაც, პროფკავშირმა მედიატორის მეშვეობით დამსაქმებელს გაუგზავნა შეთანხმების პროექტი, თუმცა, დამსაქმებელმა მხოლოდ ბუნდოვანი პირობის სახით გამოხატა მოსაზრება დასაქმებულებისთვის ხელფასზე 10%-იანი პრემიის გაცემის შესახებ, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ შესრულდებოდა წარმოების გეგმა. სხვა მოთხოვნებზე დამსაქმებელმა უარი განაცხადა ან უარყო პრობლემების არსებობა.

აქედან გამომდინარე, მედიაციამ უშედეგოდ ჩაიარა და კანონით გათვალისწინებული წინასწარი შეტყობინების ვადის დაცვით, პროფკავშირმა დასაქმებულებთან ერთად 2023 წლის 13 თებერვალს „საირმის“ მინერალური წყლების ჩამომსხმელი ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაფიცვა დაიწყო.

გაფიცვა გაგრძელდება მანამ, სანამ არ დაკმაყოფილდება გაფიცულთა მოთხოვნები. დასაქმებულთა სამართლებრივ ინტერესებს გაერთიანების იურისტი იცავს.