რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით შპს "რუსთავის ფოლადში" მძღოლის პოზიციაზე დასაქმებული ა.წ.-ს ყველა სასარჩელო მოთხოვნა დაკმაყოფილდა.