რეგიონალური კონფერენცია შრომის ინსპექციის შესახებ ახალი დამოუკიდებელი სახელმიფოების (NIS) ქვეყნებში