რატომ შეკვეცა ჯანდაცვის სამინისტრომ საფრთხის შემცველ სამუშაოთა ნუსხა?!