"ქართულმა სახლმა" კანონიერი გაფიცვის მონაწილე 20-მდე თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლა