პროფკავშირის დახმარებით 32 დასაქმებულს იძულებით მოცდენის ანაზღაურება გადაუხადეს