პროფკავშირებმა სამართლებრივი დავა მოიგო - მოსარჩელე 228 254 ლარს მიიღებს