პროფკავშირების სტაჟიორი იურისტები პირველ სასამართლო დავას იგებენ