პროფკავშირების სკოლა საქართველოში - რიგით მეხუთე ნაკადისთვის გაიხსნა