პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის (ITUC) პან–ევროპული რეგიონული საბჭოს (PERC) განცხადება COVID-19 კრიზისთან დაკავშირებით