პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის (ITUC) გლობალური კვლევა COVID-19–თან დაკავშირებით