პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის გენერალურმა საბჭომ სხდომა გამართა