პროფკავშირების მიმართვა - სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე