საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების კიდევ ერთი მოგებული საქმე!